در "جزوه ساز" سعی داریم حل تمرین های نادر و کمیاب رشته ریاضی رو جمع آوری کنیم.لذا دانشجویان ریاضی طلب ، همواره با ما همراه باشید.